Logo

Jak robić zakupy

Blog
ekspercki

Zapytaj nas - wiemy, że aranżacja wnętrz to trudna sprawa. Chcesz stworzyć nowoczesną, funkcjonalną i przyjazną środowisku przestrzeń. Nie wiesz jak to zrobić? Zajrzyj na naszego bloga. Inspirujemy, radzimy i pomagamy. Czytaj więcej

 

1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć.

2. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.

3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, automatycznie wygenerowaną odpowiedź
o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

4. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi, nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (a w dni ustawowo wolne od pracy nie później niż w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia (tj. danymi osobowymi Użytkownika,
w tym jego adresie, adresie i sposobie dostawy oraz sposobie dokonania płatności za towar) szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia, o której mowa w punkcie 4, w sposób wskazany w tej informacji, tj. w formie elektronicznej, nie później, niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez Użytkownika tej informacji. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, jeżeli Użytkownik nie potwierdzi szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub jeżeli przy potwierdzaniu szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia wprowadzi w treści tej informacji jakiekolwiek zmiany dotyczące zamówienia – w tych wypadkach dla zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest powtórzenie przez Użytkownika w całości procedury złożenia zamówienia.

6. Płatności za towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Użytkownika, z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje dwie formy (opcje) płatności za towary nabyte przez Nabywcę: płatność za pobraniem oraz płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 7. Użytkownik dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

8. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

 

Copyright © 2013 Mayart. All rights reserved